Making Money with Android

Viet Nam Developer go here :D (anh em Việt Nam điểm danh :D) (Part 2)

Continuing the discussion from Viet Nam Developer go here :D (anh em Việt Nam điểm danh :D) (Part 1) - #16143 by Hot.Buns.

Previous discussions:

Xin chào part 2, chào mọi người

Em đang có khoản doanh thu từ tận 2018 đến giờ.
Thuế thì chưa gọi em lần nào, nhưng ngồi tính tiền nộp chậm thốn quá
0.05% x 1500 = 75%
Không biết e có bị gõ đầu hay ko đây :face_exhaling:

Ngoài ra e còn khoản doanh thu tại vn nữa, phân vân có nên đi quyết toán ko, sợ lòi ra vụ năm 2018 chắc chớt, mà doanh thu ở vn thì khả năng bị gọi rất cao.