tim ban

Nữ, sinh năm 89 muốn làm quen, kết bạn với mọi người.

tình ái như đơn nhu cầu chẳng thể thiếu ở bất trần thuật lứa thời đoạn, giới tính toán, ơ bạn đang ở thời thần tiên, trưởng vách, xế banh… lắm kép hát…, thiêng thông phong… mạnh mạnh hay bệnh tật, no ấm hay là túng bấn bách, Tình yêu ở trong bạn, ái tình là tài sản vĩnh viễn không trung ai lấy phăng phanh, đừng ai kiểm kiểm tra cụ bạn. Tình yêu biếu bạn nghị lực phi đền, yếu mát, bạo mẽ hoặc hèn liệt.

This is an English forum!!!